โปรมแกรมเสริมหลักสูตร

โปรแกรมเพิ่มเติมสาหรับโรงเรียนอนุบาลนานาชาติแห่งนี้ เอบีซี แพทเวยส์ ได้เพิ่มชั่วโมงโปรแกรมเสริมหลักสูตรหลังเลิกเรียนและวันเสาร์สาหรับนักเรียนอนุบาลและนักเรียนเตรียมอนุบาลทุกๆ ชั้นอายุ นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้ตั้งแต่อายุน้อย ด้วย การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนใช้แบบเรียนตามหลักสูตรของ แคมบริดจ์ ยูนิเวอร์ซิตี้ เพลส อีแอลที

KG District logo white_BKK-01.png

2020 ABC Pathways International Kindergarten

Tel: 02-2606888

Fax: 02-2599883

Mobile / Whatsapp / Line: 086-331-9111

Emai: [email protected]

Address: House No. 92/32 Soi Taweesuk (Sukhumvit 31), Sukhumvit Rd., Klongtonnua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand