โปรแกรมการเล่นละคร

 

อายุ: 4-8 ปี

 

ข้อกาหนด: มีทักษะการพูดและการฟังพื้นฐาน

 

จานวนนักเรียน: 6-10 คน

 

เวลาเรียน: 1.5 ชั่วโมง

 

จานวนบทเรียนต่อสัปดาห์: 2

 

ช่วงเวลาเรียนต่อ 1 โปรแกรม: 3 เดือน

 

ลักษณะของวิชา

 

โปรแกรมการเล่นละครของเอบีซี กระตุ้นเด็กๆ ให้เกิดความคิดสร้างสรร ให้เกิดความสนใจ อย่างเป็นธรรมชาติ โดยเด็กได้ร่วมเล่นละครเพื่อสร้างความมั่นใจ และพัฒนาจินตนาการอย่างต่อเนื่อง นักเรียนสามารถพัฒนาความมั่นใจในการพูดเสียงดัง การออกเสียงอย่างถูกต้อง เรียนรู้ทักษะการเข้าสังคม และ การให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมต่างๆ

 

จุดประสงค์ของบทเรียน

 

  • พัฒนาทักษะการฟังและการสังเกตผ่านการฝึกฝนร่วมกัน

  • ความร่วมมือกันวางแผนและกากับการแสดงทั้งในกลุ่มเล็กๆ และกลุ่มใหญ่ๆ

  • สร้างเสริมความเชื่อมั่นในการพูดผ่านการฝึกร่วมกับกลุ่มและการแสดง

  • เปิดโลกแห่งจินตนาการและความเป็นตัวของตัวเองใน สังคมที่เปิดกว้าง และ สนุกสนาน

KG District logo white_BKK-01.png

2020 ABC Pathways International Kindergarten

Tel: 02-2606888

Fax: 02-2599883

Mobile / Whatsapp / Line: 086-331-9111

Emai: [email protected]

Address: House No. 92/32 Soi Taweesuk (Sukhumvit 31), Sukhumvit Rd., Klongtonnua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand