หลักสูตรโรงเรียนอนุบาล

หลักสูตรของโรงเรียนมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับเครื่องมือที่ถูกต้องในการเตรียมความพร้อมเพื่อการเดินทางสู่เส้นทางการศึกษาขั้นสูงต่อไปโดยผ่านการเรียนรู้ บทเรียนและกิจกรรม เด็กๆจะมีพัฒนาการในทิศทางของ “การรับรู้ด้วยความพอใจและการสร้างทักษะขึ้นด้วยตนเอง” เป้าหมาย คือ ให้เด็กๆเป็น “ผู้ชนะ” ในด้านการศึกษาโดยบูรณาการแรงกระตุ้นและการแก้ปัญหาผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งได้รับความสนุกสนานเป็นรางวัล

 

ใช้หลักสูตรตามหลักสูตรของสหราชอาณาจักรและเน้นวิชาต่อไปนี้

 

  • ภาษาอังกฤษ

  • คณิตศาสตร์

  • วิทยาศาสตร์

  • ศิลปะและการฝีมือ

  • พลศึกษา

KG District logo white_BKK-01.png

2020 ABC Pathways International Kindergarten

Tel: 02-2606888

Fax: 02-2599883

Mobile / Whatsapp / Line: 086-331-9111

Emai: [email protected]

Address: House No. 92/32 Soi Taweesuk (Sukhumvit 31), Sukhumvit Rd., Klongtonnua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand