หลักสูตรเตรียมอนุบาล

ก่อนเข้าเนอร์สเซอรี่

อายุประมาณ 18 เดือน (นับถึงวันที่ 1 กันยายน ของปีที่สมัคร)

 

เนอร์สเซอรี่

อายุประมาณ 2 ปี (นับถึงวันที่ 1 กันยายน ของปีที่สมัคร)

 

หลักสูตรเตรียมอนุบาลเน้นพัฒนาการด้านร่างกายและอารมณ์เพราะเตรียมเด็กเล็กๆให้เข้าสู่ชั้นอนุบาลปีที่หนึ่ง นักเรียนจะเรียนรู้ด้านการเล่นและควบคู่กับสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมเช่น การร้องเพลง เกม ศิลปะและการฝีมือ นักเรียนจะได้เริ่มหัดใช้คำศัพท์และทักษะการเข้าสังคม

 

วิชาและจุดประสงค์ของการเรียนรู้

 

  • ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นผ่านการเล่นเพื่อสร้างทักษะการเข้าสังคม

  • เล่นเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆ

  • เพิ่มพูนคำศัพท์ด้วยวิธีทางธรรมชาติผ่านการค้นพบ

  • ตั้งต้นพัฒนาทักษะการทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็กโดยผ่านงานศิลปะและการฝีมือ

  • เริ่มการเรียนรู้ การเข้านั่งในชั้นเรียนและเริ่มเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต

 

หัวข้อของวิชาเรียน

 

เลือกและจัดหัวข้อเรียนและให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการค้นหาและการซักถาม

 

  • ฤดูกาลและอากาศ

  • ของเล่นและเกม

  • สัตว์ต่างๆ สัตว์นำ้า สัตว์เลี้ยง สวนสัตว์ ฯลฯ

  • ในห้องเรียน

  • วันหยุด

KG District logo white_BKK-01.png

2020 ABC Pathways International Kindergarten

Tel: 02-2606888

Fax: 02-2599883

Mobile / Whatsapp / Line: 086-331-9111

Emai: [email protected]

Address: House No. 92/32 Soi Taweesuk (Sukhumvit 31), Sukhumvit Rd., Klongtonnua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand