หลักปรัชญาและพันธะกิจ

พันธะกิจของเราคือการดูแลนักเรียนให้ได้รับประสบการณ์การเรียนการสอนอย่างบูรณาการและสนุกสนานผ่านการปฏิสัมพันธ์ทั้งด้านจินตนาการและความเพลิดเพลินควบคู่กับการมุ่งเน้นสู่ความสำเร็จอย่างจริงจังด้วยการสอนที่เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ได้คุณภาพตรงตามเป้ าหมายของพัฒนาการเด็กในช่วงความเจริญเติบโตแต่ตามระดับ โดยหลักปรัชญาของ เอบีซี ใช้พื้นฐานการศึกษาทฤษฎีการเรียน A.C.T.I.V.E.

 • Achievement

  • การสร้างทักษะ เชื่อมโยงการเรียนให้ได้ผลเชิงบวก เสริมสร้างคุณสมบัติเฉพาะรายบุคคลและสร้างสรรคุณค่าด้วยคติสอนใจผ่านประสบการณ์แห่งการเรียนรู้โดยตรง
    

 • Cognition

  • การสร้างความเข้าใจ เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดผ่านการเล่น การถกปัญหาและการแก้ปัญหาและขบวนการพัฒนาความจำอย่างเข้าใจของเด็ก
    

 • Thought

  • การสร้างความคิดจำเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่วัยเด็กโดยกระตุ้นให้นักเรียนถามและสนใจโลกรอบตัว

 • Inquiry

  • การค้นคว้าหาความรู้ ให้นักเรียนตั้งคำถามหลากหลายและกระตือรือล้นในการหาข้อมูลใหม่โดยสืบค้นข้อมูลที่ท้าทายการศึกษาใหม่ๆ
    

 • Vibrancy

  • ความมีชีวิตชีวา นักเรียนสามารถแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ในบรรยากาศสนุกสนานและปลอดภัยของห้องเรียนซึ่งสร้างพลังและความมีชีวิตชีวา
    

 • Engagement

  • การสร้างความผูกพัน การเรียนด้วยความรู้สึกลึกซึ้งหลากหลาย ช่วยให้นักเรียนจดจำได้มากมายหลายแบบ มุ่งเน้นความสนใจและบันทึกในความทรงจำผ่านกิจกรรมที่มีส่วนร่วม

KG District logo white_BKK-01.png

2020 ABC Pathways International Kindergarten

Tel: 02-2606888

Fax: 02-2599883

Mobile / Whatsapp / Line: 086-331-9111

Emai: [email protected]

Address: House No. 92/32 Soi Taweesuk (Sukhumvit 31), Sukhumvit Rd., Klongtonnua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand